KOCAELİ MAKİNE İHTİSAS OSB

Kuruluş çalışmaları, 1996 yılında 51 sanayicinin katılımı ile S.S.Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’ni kurmakla başlamıştır. Kooperatif, kurucu ortak olarak Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşunda %100 finansman desteği sağlayarak lokomotif görevi üstlenmiştir.

“89” sicil numarasına kayıt ve tescil edilen özel hukuk tüzel kişiliğinin unvanı, Bakanlık onayı ile  “MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ” olarak değiştirilmiştir.

Bölge Özel Hukuk Tüzel Kişisi olup Statüsü İHTİSAS Organize Sanayi Bölgesidir. 

Marmara Bölgesinin özel bir noktasında ve bütün ulaşım imkânlarının ortasında kalan 510 hektarlık alana sahip Organize Sanayi Bölgesi hizmet sunumunda; kaliteli ve kesintisiz elektrik, doğal gaz, su, ortak arıtma tesisi, telekomünikasyon, güvenlik, sağlık, yangın güvenliği ve işgücü kaynağı vb. hizmetlerinin tamamının en yüksek seviyede sunulması öncelikli görevlerimizden olmuştur.

Bölgemiz Gebze ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Revizyon Nazım İmar Planı’nda bu güne kadar onanan 7 adet Organize Sanayi Bölgesi içinde saha olarak en büyük olanıdır. Hammadde teminine yakındır, Ulaşım avantajları vardır, Birinci dereceden kalkınmış bölgedir.