KOCAELİ ARSLANBEY OSB

09 Nisan 2003 yılında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 211 sicil numarası ile tescil edilerek Tüzel kişiliğini kazanan Kocaeli-Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerini belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarına hizmet etmektedir. Arslanbey OSB 141 Hektar alana sahiptir. T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden Marka Tescil Belgesi 22/05/2008 tarihinde 10 yıl müddetle tescil edilmiştir. OSB’nin kuruluş tarihi 2003 yılı olmasına rağmen firmaların kuruluş tarihleri 1997 yılına kadar uzanmaktadır. Faaliyet konusu olarak AOSB karma OSB’dir.