DÜZCE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bölgemizin kuruluş çalışmaları Bolu Valiliği tarafından 1994 yılında başlamış 1996 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yer seçim komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Bakanlığın olumlu görüşü ve Devlet Planlama Müsteşarlığının onayı ile 43 sayılı sicil numarası alarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

1996 yılında kurulan Bölgemizde 2004 yılına kadar 3 adet işletme faaliyette iken İlimizin 5084 sayılı ‘Yatırımların ve İstihdamın Teşviki’ hakkındaki kanun kapsamına alınmasıyla Bölgemize yoğun talep olmuştur. 2005 yılında yatırımlara hızlı bir şekilde başlanmış ve 2006-2007 yıllarında yatırımların büyük bir kısmı tamamlanmış ve üretime geçilmiştir. 

Müteşebbis heyet tarafından yönetilen  sanayi bölgesi, OSB mevzuatı gereğince faaliyet gösteren firmaların 2/3 oranına ulaşması sonucu 28.02.2011 tarihinde Genel Kurul ile sanayicilerimiz tarafından yönetilmeye başlamıştır.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi 169  hektar büyüklüğünde olup 70 adet sanayi parseli bulunmaktadır. 

70 sanayi parselinin tamamı firmalara tahsis edilmiş olup bu parsellerin de 52 tanesinde üretim yapılmaktadır. Bu 52 tesiste yaklaşık 6.343 kişi istihdam edilmektedir. Tahsis yapılan sanayi parsellerinin sektörel olarak dağılımına bakıldığında otomotiv yan sanayi, metal ve tekstil ağırlıklı sektörlerdendir.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi 2004 Yılı sonrasında en hızlı büyüyen OSB’dir. Organize Sanayi Bölgemizin Alt yapısı (Bölgemiz İç Yolları - Yağmur Suyu Şebekesi - Atık su Şebekesi -Telekomünikasyon Şebekesi - Doğalgaz Şebekesi - Enerji Nakil Hattı ve Bölge İçi AG - OG Elektrik Şebekesi) % 100 tamamlanmıştır.