DÜZCE GÜMÜŞOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Organize Sanayi Bölgesi yer seçim çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 27/02/2015 tarihinde 133,5 hektar alan üzerinde kuruldu. 2016 yılında, genişleme çalışmaları başladı. Sonrasında 2017 yılında, genişleme için yer seçim işlemi tamamlandı. 2018 yılında, genişleme ile birlikte Düzce-Gümüşova Organize Bölgesi, 360,6 hektar büyüklüğe ulaştı. İmar planları ise aynı yıl içerisinde Bakanlıkça onaylandı. 2019 yılında ise imar planları ile birlikte altyapı planları onaylanarak ve altyapı çalışmalarına başlandı.

2019 yılının ilk yarısında 360,6 hektar büyüklüğe ulaşan bölgede, toplam sanayi parsel sayısı 98 adettir. Faaliyette veya inşaat halinde olan firma ise 32 adet sayısına ulaşmıştır. 2019 yılında devam eden diğer çalışmalar ise, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan vatandaşa ait parsellerin kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, bu işlemler OSB müdürlüğünün kendi öz kaynakları kullanılarak yapılmaktadır.

Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firmalara; yağmur suyu, elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve yol yapımı gibi çeşitli altyapı hatlarında; ayrıca dere ıslahı ve su arıtma tesisi gibi kurulumlar ile tam teşekküllü bir şekilde hizmet verilmektedir.