DUDULLU OSB

Ümraniye Yukarı Dudullu Mevkii’nde yer alan ”İSTANBUL DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ” 1977 yılında bakanlıkça 1/5000’lik Nazım Planı’nda ”Dudullu Organize Küçük Sanatlar ve Sanayi Alanı” olarak planlanmış, 1983 yılında faaliyete başlamış, ancak ”Organize Sanayi Bölgesi” olarak tescili Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.12.1995 tarih ve 95/83 sayılı kararı ile gerçekleşmiştir. İMES, DES ve KADOSAN İşletme Kooperatiflerini de kapsamakta olan bölgenin sınırları T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 30.09.1998 tarih ve 013538 sayılı onayı ile kesinleşmiş ve 15.04.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı ”Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu” ile Bölge özerklik kazanmıştır. 1995 yılı sonunda OSB statüsüne kavuşmuş ve buna bağlı olarak 1997 yılı başında Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. DES, İMES, KADOSAN Sanayi Siteleri ile Fabrikalar Bölgesi “İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi” çatısı altında olmakla birlikte, kendi bölgeleri dahilindeki konularda bağımsızdırlar.