ANKARA OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Merhum Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin 1967’de temellerini attığı OSTİM, günümüzde KOBİ’lerin ideallerini büyüterek Türkiye’de “ortak rekabet” ve “güç birliği” kavramlarını belleklere yerleştirmiştir. OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü alarak bölge işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve düşük maliyetli altyapı, girdi ve üstyapı üretim ekosistemini güçlendirmiştir. OSTİM’de üretim ortamında ihtiyaç duyduğunuz her türlü yatırım, izin, alt yapı temini vb. hizmetlere “tek adımda” erişebilir, hızlı ve kaliteli bir şekilde temin edebilirsiniz.

Ankara’nın öncü sanayi bölgelerinden biri olarak yarım asrı geride bırakan OSTİM, 17 sektör ve 139 işkolunda, 6.200’den fazla işletme, 60.000’den fazla çalışanın faaliyet gösterdiği, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ kentidir.

İşletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçlarınız için uzmanlaşmış OSTİM kurumlarından eğitim, danışmanlık, istihdam, rehberlik, Ar-Ge, teknoloji transferi, pazarlama, tanıtım vb. alanlarda destek alabilir, iş birliği yapabilirsiniz.

Bölge işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli modellerle desteklenmiş, bölgede üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesini ve özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji, kauçuk teknolojileri alanlarında uzmanlaşma sağlanmıştır. Yüksek tasarım ve üretim kabiliyetine sahip işletmelerimiz, bölgede bulunan çok sayıda iş kolunun altyapısını ve donanımını kullanarak büyük hacimli işlere imzalarını atmaktadır.